נביאים טובים – שמואל א ,

68 58

ביאור מרענן ומרומם לספר שמואל א.

נכתב על ידי הרב נתנאל אלישיב, על בסיס שיעוריו של הרב אליעזר קשתיאל.

היה הראשון לכתוב תגובה עבור “נביאים טובים – שמואל א”